PočetnaSoftware za IP video nadzorne aplikacijeMobotix MxCC

Mobotix MxCC

 

Mobotix MxCC

Mobotix MxCC

Mobotix nudi profesionalni, besplatni video menadžment sistem koji poseduje mogućnosti slobodnog definisanja layout-a, kreiranje planova objekata, pretragu snimaka, listu alarma, automatsku detekciju kamera, integraciju video storage-a, konfiguraciju kamera kroz “update wizard” za automatsku konfiguraciju velikog broja kamera, itd. Decentralizovani koncept igra najvažniju ulogu u kompletnom sistemu video nadzora. S obzirom da MobotixIP kamere a ne softver za video mendažment, procesuiraju kompletan video zapis, MxCC-u je potreban standardni PC računar, prosečnih performansi, sa monitorom.

   

Gekko software

Mobotix software

Software za prepoznavanje lica

Funkcionalnost

 • Neograničen broj korisnika i kamera – nema licenci
 • Individualni korisnički interfejs, podesiv za svakog korisnika
 • Jednostavna instalacija i upravljanje preko standardnog PC računara
 • Sofisticirani editor layout-a za integraciju građevinskih planova
 • Integracija mreže i analgnih kamera
 • Eksportovanje snimaka u AVI i Quicktime formatu (sa zvukom)

Decentralizovani zid sa monitorima

 • Jednostavna implementacija decentralizovanog koncepta zid sa monitorima bilo koje veličine
 • Nema licenci niti dodatnog softveraosim MxCC-a
 • Ekonomičan mini PC kao “Thin Client” (bez tastature, bez harddiska)
 • U slučaju kvara “Thin Client-a”, kamere se mogu prebaciti na drugi displej
 • Layout-i kreirani na zidu sa monitorima se mogu modifikovati mrežnim komandama; komande se mogu, takođe, automatski poslati direktosa Mobotix kamerenakon određenog događaja ili u određeno vreme