PočetnaOpremaRouter / SwitchOutdoor Ethernet Box

Outdoor Ethernet Box

Ethernet mreže u spoljnim uslovima

Serija Outdoor Ethernet Box (OEB)  je modularna platforma za instalaciju Ethernet mreže u spoljnim uslovima. Kutije podržavaju IP65 standard. Montaža kutije je na stub, tako da nikakvi infrastrukturni radovi nisu potrebni. OEB kutija se montuira na svaki postojeći stub osvetljenja ili banderu.

Modularost OEB dozvoljava različite ugrađene module:

 • industrijski POE switch sa Ethernet uplink-om (Korenix)
 • industrijski POE switch sa Fiber uplink-om (Korenix)
 • GSHDSL.bis simetrični Router / Modem (Schmid Telecom)
 • industrijski PC
 • wireless POE
 • bilo koja kombinacija gornjih modula
 

Svaka OEB kutija stiže potpuno spremna za ugradnju, bilo na stub ili na ravnu podlogu. Korisnik treba da jedino obezbedi 220VAC napajanje. OEB kutija ima ugrađen osigurač 220V sa manuelnim switch-om za isključenje napona.

 

Karakteristike modula:

Korenix Industrijski POE Switch

 • 4/8 Ethernet 10/100 POE portova
 • Uplink Ethernet 10/100 ili Fiber Optic 100 Mbps
 • 48VDC Dual Input napajanje o ugrađen konvertor 48VDC/220VAC

Schmid Watson TDM Router

 • brzina 5.7 Mbps po parici
 • od 1 do 4 parice (brzina do 22.8 Mbps)
 • 8 Ethernet Switch portova 10/100 Mbps
 • Router/Bridge o Firewall o VLAN switch

Schmid Watson TDM Router

 • brzina 5.7 Mbps po parici
 • od 1 do 4 parice (brzina do 22.8 Mbps)
 • 8 Ethernet Switch portova 10/100 Mbps
 • Router/Bridge o Firewall o VLAN switch

Osbridge Wireless POE

 • 802.11a/n (po izboru korisnika)

Outdoor UPS

Kao poseban deo sistema, VUCOMM ima Outdoor UPS, koji može da napaja OEB i kamere. U slučaju nestanka struje, oprema na stubu ostaje funkcionlna više sati. Takođe, ukoliko se oprema instalira na stub koji samo noću daje napajanje (osvetljenje), Outdoor UPS obezbeđuje da se oprema danju napaja iz UPS-a, a noću iz napajanja ulične rasvete. UPS se noći takođe puni iz sistema napajanja ulične rasvete. UPS se montira direktno na stub, tako da nema potrebe za infrastrukturnim radovima.