PočetnaTehnička podrška

Tehnička podrška

 
 

Usluga Tehničke podrške omogućava našim partnerima i korisnicima da uspešno koriste MOBOTIX IP Video nadzorni sistem, kao i preteću mrežnu i storage opremu.

Konsalting

  • Inženjeri tehničke podrške VUCOMM-a vrše usluge:
  • Konsultacija pri izboru opreme
  • Konsultacije pri adekvatnom planiranju mreže za potrebe IP Video nadzora
  • Konsultacije za instalaciju kamera
  • Konsultacije za osnovnu konfiguraciju kamera
  • Konsultacije za osnovnu konfiguraciju mrežne i storage opreme

Registrovani VUCOMM partneri imaju tehničku podršku višeg nivoa, koja im omogućava da dobiju savete i rešenja u primeni, implementaciji i eksploataciji Mobotix i prateće opreme uz brži odziv, detaljna uputstva, udaljeno logovanje i dijagnostiku.

 

Marketing podrška

Registrovani VUCOMM partneri imaju mogućnost da dobiju podršku za web-site strane koje prikazuju Mobotix opremu i adekvatne slike, primere, rešenja i reference.

Našim partnerima je na raspolaganju odgovarajući marketing materijal MOBOTIX-a u vidu flyer-a, prospekata, uputstava, uspešnih instalacija i prezentacija.

Podrška projektantima

Projektantima dajemo podršku u vidu projektnih oruđa za instalaciju, tehničkih crteža, kalkulatora potrošnje mrežnih resursa, mrežnih storage-a za snimanje i potrošnje struje.

 

Obuka